Private som betaler selv og gruppe 2. patienter

Private kan modtage behandlinger mod betaling forud for konsultationen.
Der skal undertegnes en kontrakt med behandlingsstedet i denne forbindelse.
Der kan betales med kontanter eller til MobilePay nr. 791965

1. Egen betalere
Prisen for egenbetalere er for 1. konsultation 1200 kr, og for følgende konsultationer 550 kr.
Ved udredninger for allergi betales yderligere 450 kr per besøg
Ved udredning ved prøvetagning på huden yderligere 450 kr pr besøg
Operationer udføres efter individuel aftale.
Laserbehandlinger udføres efter individuel aftale.
Andre udredninger efter aftale.

2. Gruppe 2. patienter
For gruppe 2 patienter er taksterne:
1. Konsultation 750 kr
Opfølgende konsultation 550 kr
Ved udredninger for allergi betales yderligere 450 kr per besøg
Ved udredning ved prøvetagning på huden yderligere 150 kr pr besøg
Operationer betales med yderligere 550 kr per operation
Laserbehandlinger udføres efter individuel aftale.
Andre udredninger efter aftale